GIỚI THIỆU

  • Với hơn 75 năm kinh nghiệm và với một hệ thống hoạt động toàn cầu, Coface là một doanh nghiệp hàng đầu về bảo hiểm tín dụng thương mại và các dịch vụ đặc thù có liên quan, Bảo hiểm Single Risk, và Dịch Vụ Thông Tin. Các chuyên gia của Coface theo dõi sát sao nhịp điệu của nền kinh tế toàn cầu, hỗ trợ hơn 50,000 khách hàng tại 100 quốc gia xây dựng được chiến lược kinh doanh năng động, tăng trưởng và hiệu quả. Năm 2022, Coface có ~4,538 nhân viên và đạt doanh thu EUR1.87 tỷ.
  • Tại Việt Nam, Coface Việt Nam hoạt động dịch vụ hỗ trợ thông tin, thu xếp tái bảo hiểm và xây dựng chương trình bảo hiểm các khoản phải thu phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng, xây dựng và phát triển đối tác là các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và trực tiếp tư vấn các doanh nghiệp tiếp cận với hệ thống tiên tiến từ Pháp áp dụng cho công tác quản lý rủi ro công nợ, bảo vệ dòng tiền, tăng trưởng kinh doanh, quản lý tài chính, hỗ trợ các định chế tài chính, ngân hàng trong việc thẩm định rủi ro tín dụng doanh nghiệp, bảo hiểm các khoản phải thu.
  • Tại Việt Nam, bảo hiểm tín dụng thương mại và các dịch vụ liên quan được cung cấp bởi các đối tác của Coface là những doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu của thị trường: Bảo Minh và công ty bảo hiểm liên hiệp UIC/Sompo.