GIỚI THIỆU

  • Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình gồm nhiều công ty thành viên chuyên kinh doanh xuất khẩu sang thị trường Châu Mỹ la tinh và đầu tư tại Cuba.
  • Hiện công ty đang có 3 nhà máy đang hoạt động tại Cuba như Nhà máy Tã lót, Nhà máy Bột giặt và Nhà máy điện năng lượng với 20 MW.
  • Giá trị cốt lõi của Công ty là Uy tín, Tận tâm và Sáng tạo.