Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm

1. TẦM NHÌN
“Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”

2. SỨ MẠNG
“Dược Hậu Giang luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Lấy chất lượng, an toàn hiệu quả làm cam kết cao nhất
  • Lấy tri thức, sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển
  • Lấy trách nhiệm, hợp tác, đãi ngộ làm phương châm hành động
  • Lấy Bản sắc Dược Hậu Giang làm niềm tự hào công ty
  • Lấy sự thịnh vượng cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài
  • Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh
  • Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động