Công ty Luật DIMAC được ông Phạm Quốc Tuấn, một Luật sư Thành viên của P&P trong khoảng mười (10) năm, thành lập vào đầu năm 2015. Vào năm 2017, DIMAC phát triển mạnh mẽ khi hai (02) luật sư cao cấp của Baker & McKenzie Việt Nam là ông Lê Thanh Tùng, trước đó đã làm Trưởng phòng Pháp lý của Công ty Tài nguyên Masan, cùng Ông Dương Quốc Thành, trước đó đã làm Trưởng Văn phòng VCI Legal tại Hà Nội tham gia, cùng với ông Nguyễn Danh Công đã được thăng cấp và trở thành Luật sư Thành viên vào tháng 8/2017.

Hiện nay, cùng với ba (03) Luật sư Thành viên là Ông Phạm Quốc Tuấn, Ông Lê Thanh Tùng và Ông Nguyễn Danh Công, đội ngũ của DIMAC có hơn ba mươi năm (35) luật sư và trợ lý luật sư làm việc tại bốn (04) văn phòng ở Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Quốc. DIMAC tự hào là đã được xếp hạng và đánh giá bởi các Tạp chí Pháp lý nội tiếng là Legal 500, IFLR 1000, Asialaw Profiles và Benchmark Litigation Asia Pacific.

DIMAC có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý quan trọng cho các doanh nghiệp lớn, bao gồm các công ty, tổ chức của Việt Nam cùng các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm:

  • Đầu tư nước ngoài
  • Pháp lý Doanh nghiệp
  • Mua bán & Sáp nhập
  • Bất động sản và Xây dựng
  • Lao động
  • Giải quyết Tranh chấp
  • Thương lượng Chuyên nghiệp
  • Xử lý nợ Ngân hàng và Doanh nghiệp
  • Đào tạo Pháp lý

Chúng tôi luôn nhắc nhở chính mình việc giữ tinh thần biết ơn đối với các khách hàng đã chọn và hợp tác với DIMAC. Do đó, cơ hội được cùng làm việc và hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý và theo đó, đem lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng thực sự là niềm vui và sứ mệnh của DIMAC.