GIỚI THIỆU CHUNG

FPT Smart Cloud – thành viên tập đoàn FPT, cung cấp giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) & Điện toán đám mây (Cloud Computing) hàng đầu tại Việt Nam. FPT Smart Cloud ra đời với sứ mệnh giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số linh hoạt, sáng tạo và tạo ra bước đột phá trong hoạt động vận hành với các dịch vụ đẳng cấp thế giới

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Tầm nhìn của FPT Smart Cloud là biến mọi doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp công nghệ, bằng đột phá sáng tạo trong công nghệ và sản phẩm bằng cách tiên phong xây dựng các giải pháp toàn diện về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Điện toán đám mây (Cloud) tại Việt Nam; đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số thành công, tạo ra bước đột phá và tối ưu trong hiệu suất vận hành cũng như tính linh động của doanh nghiệp.

FPT Smart Cloud sẽ trở thành nền tảng chuyển đổi số, tích hợp hệ sinh thái các công nghệ mới nhất trên thế giới phù hợp với những đặc thù của môi trường kinh doanh tại Việt Nam, để các doanh nghiệp Việt ứng dụng nhanh nhất, dễ dàng nhất.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Tôn, Đổi, Đồng – Chí, Gương, Sáng” được xem là một phần không thể thiếu kiến tạo nên bộ GEN của FPT, là Tinh thần FPT, là sức mạnh thúc đẩy lãnh đạo, CBNV của Tập đoàn không ngừng nỗ lực, sáng tạo vì lợi ích chung của cộng đồng, khách hàng, cổ đông và các bên liên quan khác. Đó cũng là giá trị mà FPT Smart Cloud hướng tới.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Danh hiệu “Top 1 Nơi làm việc tốt nhất ngành công nghệ” là bảo chứng cho một môi trường hạnh phúc, nơi người FPT không chỉ đột phá trong công việc, mà còn được kết nối bởi tình đồng đội, sự cởi mở và chân thành.