Thông tin về Grant Thornton Việt Nam

Grant Thornton Việt Nam là thành viên độc lập của Grant Thornton Quốc tế, thành lập vào năm 1993. Khởi điểm là một tổ chức liên doanh với công ty Concetti. Năm 1997, Grant Thornton Việt Nam đã chuyển thành doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài và thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1998, công ty chính thức trở thành thành viên của Grant Thornton Quốc tế. Năm 1999, doanh nghiệp được đổi tên thành công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam.

Năm 2007, chúng tôi được công nhận là công ty kiểm toán độc lập cho các doanh nghiệp niêm yết.

Năm 2013, công ty kỉ niệm 20 năm có mặt tại Việt Nam. Đây là cột mốc đánh dấu sự nỗ lực không ngừng của cả tập thể kể từ những ngày đầu thành lập năm 1993 cho đển ngày hôm nay. Trong năm này, Grant Thornton Việt Nam trở thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất tại Việt Nam được thẩm định giá các doanh nghiệp nhà nước, do bộ Tài Chính Việt Nam cấp phép.

Năm 2014 đánh dấu một cột mốc quan trọng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, Grant Thornton Vietnam và Nexia ACPA Auditing & Consulting Co Ltd (“ACPA”) đã chính thức sáp nhập. Công ty sau khi sáp nhập là thành viên của mạng lưới Grant Thornton quốc tế và hoạt động với thương hiệu Grant Thornton. Việc sáp nhập đã tạo nên một công ty quốc tế hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp tại Việt Nam và một đội ngũ chuyên nghiệp với ban giám đốc 14 người cùng hơn 220 chuyên viên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2015, Grant Thornton Việt Nam tiếp tục là tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất tại Việt Nam được phép định giá các doanh nghiệp nhà nước, do bộ Tài Chính Việt Nam cấp phép.

Năm 2018, công ty chào đón lễ kỉ niệm 25 năm có mặt tại Việt Nam.

Năm 2019, ban giám đốc Grant Thornton Việt Nam tăng thêm một thành viên nữ, hưởng ứng chiến lược toàn cầu của Grant Thonrton về việc cân bằng giới trong ban lãnh đạo.