GIỚI THIỆU

 • KPMG là một trong những công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 2.000 nhân viên làm việc tại các văn phòng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thành lập từ năm 1994, công ty đã có hơn 28 năm kinh nghiệm, với hơn 8.000 khách hàng là các doanh nghiệp Đa Quốc gia, các doanh nghiệp Trong và Ngoài Nhà nước, doanh nghiệp Tư nhân, doanh nghiệp Start-up và doanh nghiệp Gia đình. KPMG hỗ trợ khách hàng với phương pháp tiếp cận đa chiều, kết hợp cùng kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu trong ngành để vượt qua các thử thách và sẵn sàng nắm bắt cơ hội nằm trong 5 hoạt động chính thuộc quá trình kinh doanh, bao gồm Kiểm toán, Tư vấn Hoạt động, Tư vấn Thương vụ, Tư vấn Thuế và Pháp lý.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Kiểm toán: bao gồm Kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm toán theo quy định, Dịch vụ tư vấn kiểm toán, Tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), Dữ liệu kiểm toán & phân tích, Dịch vụ kiểm định thông tin tài chính
 • Tư vấn Hoạt động: bao gồm Tư vấn Công nghệ thông tin, Tư vấn Quản lý Rủi ro, Quản lý Tài chính, Khách hàng & Vận hành, Nhân lực & Thay đổi, Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)
 • Tư vấn Thương vụ: bao gồm Thẩm định, Mua bán và sáp nhập, Chiến lược, Định giá, Điều tra gian lận
 • Tư vấn Thuế: bao gồm Dịch vụ giải quyết tranh chấp thuế, Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế quốc tế, Thuế mua bán và sát nhập, Dịch vụ nhân lực toàn cầu, Dịch vụ doanh nghiệp
 • Tư vấn Luật: bao gồm Tiếp cận thị trường và thành lập doanh nghiệp, Mua bán và sáp nhập, Lao động, Tái cơ cấu và giải thể, Giải quyết tranh chấp, Thương mại, Sở hữu trí tuệ, Bảo vệ dữ liệu và Quyền riêng tư

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Các Giá trị cốt lõi của KPMG định nghĩa hành động, quyết định hằng ngày và cách làm việc của chúng tôi với nhau, với khách hàng và với cổ đông. Các Giá trị cốt lõi đó là:

 • Integrity (Chính trực): We do what is right. – Chúng tôi làm điều đúng đắn
 • Excellence (Xuất Sắc): We never stop learning and improving. – Chúng tôi không ngừng học hỏi và cải thiện.
 • Courage (Can Đảm): We think and act boldly. – Chúng tôi suy nghĩ và hành động táo bạo.
 • Together (Chung Sức): We respect each other and draw strength from our differences. – Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và khai thác điểm mạnh từ sự khác biệt.
 • For Better (Cho Điều Tốt Hơn): We do what matters. – Chúng tôi hành động vì mục đích chính đáng.