GIỚI THIỆU CHUNG

MSI Reproductive Choices là một tổ chức phi chính phủ hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình chất lượng cao, bao gồm cả dịch vụ phá thai an toàn, thông qua các chương trình đổi mới nhằm trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam.

Trong 30 năm qua, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương và bị bỏ sót. MSI cũng đặc biệt quan tâm đến các nhóm có tác động cao như thanh thiếu niên, nạn nhân của bạo lực tình dục và giới (SGBV), nạn nhân của bất bình đẳng giới, người khuyết tật và phụ nữ nghèo.

SỨ MỆNH

Mục tiêu chính của chúng tôi là giúp phụ nữ ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn và giảm số ca phá thai không an toàn, hai trong số những nguyên nhân chính gây tử vong cho phụ nữ trên toàn thế giới. Bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, lấy khách hàng làm trung tâm, MSI có thể hỗ trợ phụ nữ theo đuổi tương lai mà họ lựa chọn – theo mong muốn của họ

Trẻ em sinh ra do lựa chọn, không phải ngẫu nhiên.

TẦM NHÌN

Một thế giới nơi mọi sinh linh ra đời đều được mong đợi