Giới thiệu chung 

Sliner International là công ty tư vấn hoạt động tại thị trường Đông Nam Á, cung cấp các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động của các công ty Việt Nam tại thị trường toàn cầu, cũng như giúp các công ty quốc tế phát triển thị trường tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.

Chúng tôi tự hào về các giải pháp phù hợp đáp ứng các nhu cầu đặc biệt và giải quyết các thách thức địa phương, từ đó tận dụng chuyên môn của mình và mang lại những giá trị hữu ích cho đối tác.

Website: www.sliner.sg