GIỚI THIỆU

Tập đoàn SOVICO là đối tác chiến lược của Unesco, Liên hợp quốc hướng tới phát triển bền vững cho các mối quan hệ hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế tại Vietnam và toàn cầu. Sovico Group là tập đoàn đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động với mục tiêu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hàng không, chuyển đổi số, năng lượng, đô thị, nghỉ dưỡng …nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hội nhập kinh tế toàn cầu.

TẦM NHÌN | SỨ MỆNH

Tập đoàn Sovico hướng đếnxây dựng tập đoàn đầu tư hàng đầutheo những chuẩn mực quốc tế tiên tiến với tư duy toàn cầu

  • Đối với thị trường: Cung cấp những sản phẩm – dịch vụ quốc tế đóng góp thiết thực cho sự phát triển hội nhập kinh tế toàn cầu
  • Đối với cổ đông và nhà đầu tư: Gia tăng giá trị đầu tư và tạo lợi nhuận bền vững cho các cổ đông, các nhà đầu tư thông qua các hoạt động kinh doanh hiệu quả, đột phá và trách nhiệm.
  • Đối với nhân viên: Đặt con người làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và dựa trên nền tảng trí thức nhằm tăng cường và phát huy tính sáng tạo, năng động của nhân viên.
  • Đối với xã hội: Hài hoà lợi ích cộng đồng xã hội và lợi ích doanh nghiệp dựa trên triết lý nhân văn, đóng góp tích cực và thực hiện các hoạt động xã hội cộng đồng thiết thực và hiệu quả.