GIỚI THIỆU CHUNG

Taca consulting được thành lập với Sứ mệnh tạo ra hệ sinh thái các chuỗi giá trị hoạt động tư vấn quản trị doanh nghiệp, chuyển giao nhân sự thực chiến, chuyển đổi số góp phần vào sự phát triển toàn diện và bền vững của Doanh nghiệp Việt.

Đội nhóm của chúng tôi đam mê và cam kết vào một Tầm nhìn, đến năm 2028. Taca consulting trở thành hãng tư vấn số một tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp quản trị vận hành, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn chiến lược, tư vấn thương vụ, chuyển giao nhân sự thực chiến, chuyển đổi số táo báo cho các Doanh nghiệp chuyên sâu theo ngành.

Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi xoay quanh các Giá trị cốt lõi: Chính trực + Chu đáo + Sáng tạo + Đổi mới