Client
Đơn vị Bảo trợ
Date
2008
Services
Tư vấn Đầu tư
  • Được thành lập năm 2008, đến nay AsiaInvest đã phát triển thành một Tập đoàn Đầu tư quốc tế tập trung vào các thị trường mới nổi khu vực Châu Á với các lĩnh vực ưu tiên là Bất động sản, Giáo dục và Công nghệ. Tập đoàn đã và đang cùng các đối tác triển khai đầu tư hàng loạt dự án bất động sản, công nghệ tại Việt Nam.
  • Với mạng lưới đối tác rộng, phong cách làm việc chuyên nghiệp và sự tận tâm, AsiaInvest là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội Đầu tư – Kinh doanh tại Việt Nam. Tập đoàn đã vinh dự được tín nhiệm lựa chọn là Nhà Tư vấn – Đối tác của nhiều Tổ chức, Hiệp hội uy tín tại Việt Nam như: VCCI, VACD, VNREA, AVR, HNREA, VCFO….
  • Với tôn chỉ “Kết nối những thành công”, AsiaInvest cam kết luôn là người bạn đồng hành đắc lực, đối tác tin cậy của các đối tác.
  • Founded in 2008, AsiaInvest has grown to be an International Investment Group focusing on the emerging markets in Asia with the major interest in Real Estate, Education and Technology projects. AsiaInvest has been collaborating with local partners to develop Real Estate and Hi-Tech projects in Vietnam.
  • With the worldwide partner network, professionalism and commitment at work, AsiaInvest is the best choice for both local and foreign investors looking for investment opportunities in Vietnam. The Group has been honored to be strategic consultant and partner of reliable Vietnamese Organizations and Associations such as VCCI, VACD, VNREA, AVR, HNREA, VCFO, etc.
  • With the guiding belief as “Connecting Successes”, AsiaInvest is committed to be your valuable companion and reliable partner.