Về Vinamilk

TẦM NHÌN

“Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người“

SỨ MỆNH

“Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội”

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm được yêu thích ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Vinamilk. Vinamilk xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

VINAMILK HƯỚNG TỚI SỰ BỀN VỮNG

THÁCH THỨC CỦA THỜI ĐẠI MỚI

Xã hội phát triển mang lại rất nhiều lợi ích cho cộng đồng tuy nhiên đồng thời cũng đem lại rất nhiều thách thức. Toàn thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề nghiêm trọng như an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường ô nhiễm, các bệnh dịch mới, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên cũng như quá trình nóng lên của trái đất. Chúng tôi tin, để hạn chế và giải quyết các vấn đề trên, cần phải có sự hợp tác và hỗ trợ chặt chẽ của tất cả người dân và doanh nghiệp. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức là một phần của xã hội. Sự phát triển của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp cũng là sự phát triển của xã hội, và ngược lại, sự đi lên của xã hội cũng sẽ có những tác động tích cực đến từng thành viên ở trong đó. Chúng ta cần phải nâng cao ý thức về vấn đề phát triển bền vững và hành động một cách có trách nhiệm với cộng đồng và với xã hội. Đó là việc làm cần thiết và có ích cho không những chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho xã hội hiện tại và các thế hệ tương lai.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VINAMILK VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI

Vinamilk đã có những bước phát triển ấn tượng trong thời gian vừa qua, trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam và đang nỗ lực chinh phục thị trường quốc tế với mục tiêu trở thành 1 trong 50 doanh nghiệp sữa lớn nhất toàn cầu. Và rõ ràng, sự phát triển của công ty luôn tỷ lệ thuận với sự ảnh hưởng đến xã hội, đặc biệt là Việt Nam. Nhận thức sâu sắc tầm ảnh hưởng của mình đến xã hội cũng như những thách thức mà toàn xã hội đang đối mặt, Vinamilk xác định nguyên tắc kinh doanh là gắn kết một cách hài hoà giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm với xã hội, hướng đến phát triển bền vững. Chúng tôi thực hiện trách nhiệm đối với tất cả các bên liên quan và nỗ lực để mang lại ngày càng nhiều giá trị cho các bên liên quan của mình.

Định hướng phát triển bền vững của Vinamilk tập trung vào 5 nội dung sau:

CAM KẾT VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP

Năm 2013, chúng tôi đã công bố Chính sách Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Vinamilk. Với chính sách này, Vinamilk gởi đến các bên liên quan các cam kết về trách nhiệm của mình ở 5 nội dung trong định hướng Phát triển bền vững của công ty.

Vinamilk tin rằng chính sách này sẽ là mối liên hệ chặt chẽ giữa Vinamilk với các bên liên quan: cổ đông, người tiêu dùng, chính phủ, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chúng tôi mong đợi sự thấu hiểu, tôn trọng và chung tay trong việc mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội.

Download chính sách trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Vinamilk

Chính sách chất lượng

Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.