GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (tên viết tắt là “VIS Rating”) được thành lập vào năm 2021 bởi Moody’s – một công ty xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới – và một số cổ đông khác tại Việt Nam, dựa trên sáng kiến từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam hướng tới việc tạo thuận lợi cho sự phát triển thị trường trái phiếu trong nước.

Chúng tôi mong muốn trở thành tổ chức xếp hạng tín nhiệm nội địa uy tín nhất tại Việt Nam và là “Tổ chức xếp hạng tín nhiệm được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam”.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp nghiên cứu và xếp hạng tín nhiệm hàng đầu trong nước cho nhiều lĩnh vực ngành và nhóm tổ chức phát hành. Thông qua hoạt động nghiên cứu và xếp hạng của mình, chúng tôi mong muốn đưa ra các ý kiến tín dụng khách quan và độc lập, đồng thời nâng cao tính minh bạch của thông tin nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển hơn nữa của thị trường trái phiếu trong nước tại Việt Nam.

Được quyền sử dụng cơ sở dữ liệu, kinh nghiệm chuyên môn và bí quyết kỹ thuật của Moody’s, chúng tôi sẽ nỗ lực giới thiệu các thông lệ tốt nhất trên thế giới tới thị trường nội địa, hỗ trợ sự phát triển có hệ thống tính thanh khoản và hiệu quả của thị trường nợ tại Việt Nam, đồng thời nâng cao tính minh bạch của thị trường và kiến thức về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro ở Việt Nam.

LIÊN HỆ:

Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10, Toà nhà số 5 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Email: enquiries@visrating.com

Website: https://visrating.com/