ABOUT VSIP GROUP

VSIP Group was formed on the basis of friendship and economic cooperation between the two countries Vietnam – Singapore, developed as a joint venture between Becamex IDC Corporation (Vietnam) and a Singapore consortium led by Sembcorp Development.

From 1996 up to now, after more than 26 years of establishment and development, VSIP Group is now one of the pioneer brands in building a chain of industrial parks and complexes of industrial parks, urban areas – services in many provinces and cities around the country, stretching from North to South. VSIP has established 12 industrials parks and townships projects occupying a total area of 9,570 ha of land, attracted over 17 billion USD in foreign investment with more than 900 tenants from 30 countries and territories around the world, creating jobs for more than 300,000 employees.

With the strong support from the two Governments of Vietnam – Singapore, we are committed to becoming the leading developer of industrial, urban and service complexes in Vietnam, providing a favorable business environment for customers. VSIP Group focus is customer care and providing customers with quality services.

BUSINESS AREAS

Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or renters.

VISION

VSIP Group are people-centered, environment-friendly integrated township and industrial park developer providing the preferred choice for all to live, work, learn and play.

CULTURE

  • Customer focus: VSIP Group are committed to our customers in everything that we do. We believe that out continuous success will depend on our strategic and close friendship with all our customers and partners.
  • Professionalism and Quality: Delivering quality products and services is critical to our business. We strive for professionalism to deliver our commitment of Quality 1st in everything that we do. Continuous quality improvement and continuous training remain the core of our quality program.
  • Care and Concern: We value our employees and recognize that the success of our business depends on the dynamism, loyalty and diligence of our people. We are committed to provide the most conducive environment for our people to strive and succeed. We are part of the bigger community and we believe that sustainable development can be achieved together with environmental protection and social progress. We participate actively in community program to support those in need. We uphold the belief that we must protect the environment for future generation.
  • Teamwork: We believe that working together as a team can lead to greater success. We believe in open direct communications with our customers, people and partners.
  • Integrity: Integrity is the keystone in the way we deal with our customers, suppliers, partners and people. We treat all with honesty and respect.

GIỚI THIỆU VSIP GROUP

VSIP Group được hình thành trên nền tảng tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam – Singapore, phát triển như một liên doanh giữa Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp Becamex IDC (Việt Nam) và liên minh các nhà đầu tư Singapore do Sembcorp Development LTD làm đại diện.

Từ năm 1996 đến nay, sau hơn 26 năm hình thành và phát triển, VSIP Group hiện là một trong những thương hiệu tiên phong xây dựng chuỗi khu công nghiệp và khu liên hợp khu công nghiệp, đô thị – dịch vụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trải dài từ Bắc vào Nam. VSIP đã thành lập 12 dự án khu công nghiệp và đô thị chiếm tổng diện tích 9.570 ha đất, thu hút hơn 17 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài với hơn 900 khách hàng đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tạo công ăn việc làm cho hơn 300.000 lao động.

VSIP Group với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ hai nước Việt Nam – Singapore, chúng tôi cam kết trở thành nhà phát triển khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ hàng đầu Việt Nam, cung cấp môi trường kinh doanh thuận lợi cho khách hàng. Mục tiêu là chăm sóc và cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chất lượng.

LĨNH VỰC KINH DOANH

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

TẦM NHÌN

VSIP Group là nhà phát triển khu liên hợp đô thị, công nghiệp và dịch vụ thân thiện với môi trường và đặt con người làm trọng điểm, nhằm xây dựng môi trường sống, làm việc, học tập và vui chơi tối ưu cho mọi người.

VĂN HÓA

  • Khách hàng là trung tâm: VSIP Group cam kết với khách hàng về mọi thứ chúng tôi làm. Chúng tôi tin rằng những thành công tiếp nối phụ thuộc vào mối quan hệ chiến lược và thân thiết với tất cả khách hàng và đối tác của chúng tôi.
  • Tính chuyên nghiệp và chất lượng: Cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng là nhiệm vụ kinh doanh then chốt. Chúng tôi hướng đến sự chuyên nghiệp nhằm mang lại những cam kết có chất lượng hàng đầu trong mọi lĩnh vực. Không ngừng cải tiến chất lượng và đào tạo liên tục để duy trì giá trị cốt lõi của chính sách chất lượng.
  • Quan tâm và chăm sóc: VSIP Group đánh giá cao đội ngũ cán bộ nhân viên và thấu hiểu rằng sự thành công của công ty phụ thuộc vào sự năng động, gắn bó và cống hiến của toàn thể cán bộ nhân viên. VSIP cam kết mang lại một môi trường thuận lợi nhất cho mọi người để phấn đấu và đạt đến thành công. Chúng tôi là một phần của một cộng đồng lớn, và chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững có thể đạt được cùng với việc bảo vệ môi trường và sự phát triển xã hội. Chúng tôi cùng tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi giữ vững niềm tin vào việc phải bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.
  • Làm việc theo nhóm: Chúng tôi tin rằng làm việc theo nhóm sẽ mang lại nhiều thành công hơn. Chúng tôi tin tưởng vào việc giao tiếp cởi mở, trực tiếp với khách hàng, mọi người và đối tác.
  • Chính trực: Chính trực là yếu tố quan trọng khi làm việc với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và mọi người. Chúng tôi luôn đối xử với nhau bằng sự chân thành và lòng tôn trọng.