Sự kiện

[Hết chỗ] Hội thảo: Thông lệ tốt Xây dựng Hệ thống Kiểm soát Nội bộ Phục vụ Báo cáo Tài chính
  • 02/06/2023
  • 13:30 - 17:00
  • Liberty Central Saigon, 177-179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, HCM
Hội thảo Hà Nội: Thông lệ tốt Xây dựng Hệ thống Kiểm soát Nội bộ Phục vụ Báo cáo Tài chính
  • 02/06/2023
  • 13:30 - 17:00
  • (Sen Luxury Hotel) Số 20 Ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Trở thành Hội viên của CFO Việt Nam?