Thời lợi nhuận đỉnh cao đã qua?

 

Nhiều doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh 2019 sụt giảm, cho thấy thời kỳ lợi nhuận đỉnh cao dường như đã qua. Điều này dĩ nhiên sẽ tác động tiêu cực lên thị trường chứng khoán nói chung và giá cổ phiếu của các doanh nghiệp này nói riêng.