697.377 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

 

Theo Tổng cục Thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến 30/11/2018 có 697.377 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,84% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước (số doanh nghiệp hoạt động là: 698.481 doanh nghiệp); số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là trên 56,5 triệu hồ sơ. 

Tổng cục Thuế đã phối hợp với 50 ngân hàng thương mại đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử (NTĐT) với Tổng cục Thuế và 63 cục thuế triển khai dịch vụ NTĐT và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến ngày 30/11/2018, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 685.578 doanh nghiệp trên tổng số 698.481 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98.15%. Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 672.609 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 96.30% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, với số tiền đã nộp NSNN từ 01/01/2018 đạt trên 557.697 tỷ đồng với 2.940.678 giao dịch NTĐT; Tiếp tục tổ chức vận hành và giám sát hệ thống chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu khai và nộp thuế điện tử trong kỳ.

Đối với hoàn thuế điện tử: Từ ngày 04/08/2017, hệ thống mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/11/2018 tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 7.065 trên tổng số 8.018 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 88,11%; số hồ sơ tiếp nhận là 20.072 hồ sơ trên tổng số 21.537 hồ sơ đạt tỷ lệ 93.2%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 15.283 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 85.464 tỷ đồng.

 

 

 

Ngoài ra, Tổng cục Thuế còn xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có xác thực: Tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến 19/11/2018 có 254 doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế với 7.297.671 hóa đơn đã được xác thực, tổng doanh thu xác thực là hơn 83.749 tỷ đồng.

Triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử: Đã triển khai khai thuế điện tử đối với tờ khai cho thuê nhà tại 32 cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc. Kết quả triển khai từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/11/2018, cụ thể như sau: có 44.869 tài khoản đã đăng ký (trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội: 13.116 tài khoản; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 28.925 tài khoản; các cục thuế còn lại: 2.828 tài khoản); Với 137.583 tờ khai đã gửi (trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội: 39.118 tờ khai; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 95.075 tờ khai; các cục thuế còn lại: 3.390 tờ khai).

Tổng cục Thuế đã kết nối dữ liệu thành công với 03 Ngân hàng thương mại (Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Vietinbank, Ngân hàng Agribank) trong NTĐT.

Triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử: Hiện tại, ứng dụng khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đã hoàn thiện và sẵn sàng cho việc triển khai. Ngày 13/11/2018, Cục CSGT có công văn số 4792/C08-P1 gửi Tổng cục Thuế đề nghị tiếp tục hoàn thiện việc trao đổi dữ liệu và phối hợp với Cục CSGT thử nghiệm hệ thống truyền nhận dữ liệu thông tin lệ phí trước bạ điện tử từ ngày 03/12/2018 đến ngày 20/02/2019 tại địa bàn thành phố Hà Nội sau đó sẽ mở rộng thử nghiệm tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cục CSGT đang thực hiện các thủ tục ban hành Thông tư quy định tính pháp lý của chứng từ điện tử làm cơ sở để làm thủ tục cấp đăng ký xe, sau đó sẽ phối hợp với Tổng cục Thuế ký quy chế phối hợp làm cơ sở pháp lý để triển khai.

 

PV