Hội thảo “So sánh Kế toán Việt Nam và Kế toán Quốc tế – Các lỗi thường thấy của thực tế kế toán Việt Nam” tại Hà Nội

Ngày 29 tháng 11 vừa qua tại Hà Nội, Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam đã phối hợp cùng CFO Capital tổ chức thành công Hội thảo “So sánh Kế toán Việt Nam và Kế toán Quốc tế; Các lỗi thường thấy của thực tế kế toán Việt Nam”.
Hội thảo đã giới thiệu các kết quả nghiên cứu chuyên sâu về các điểm giống và khác nhau giữa hệ thống Kế toán Việt Nam (gồm các chuẩn mực Kế toán Việt Nam / Vietnamese Accounting System – VAS) và Kế toán Quốc tế (gồm các chuẩn mực Kế toán Quốc tế / International Accounting Standards – IAS/IFRSs) trên phương diện hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, cách ghi chép tài khoản và lập báo cáo.

Hội thảo đã thu hút khoảng 100 khách tham dự là các CFO, kế toán trưởng, trưởng/phó phòng kế toán, tài chính và các kế toán tổng hợp, chuyên viên tài chính, kế toán và các nhà quản lý doanh nghiệp… Sau hội thảo, những người tham dự đã có hiểu biết một cách có hệ thống toàn bộ công tác tài chính của Việt Nam, những điểm chưa rõ ràng, ưu nhược điểm và xu hương hội nhập của VAS và các thông lệ tốt nhất của quốc tế.

Ông Trần Xuân Nam – Phó Giám đốc Câu lạc bộ, diễn giả của Hội thảo, là một chuyên gia với hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý tài chính đã đem đến cho các đại biểu tham dự  cái nhìn tổng quan về heẹ thống kế toán Việt Nam cũng như các chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như những điểm khác biệt giữa hai chuẩn mực này, đặc biệt ông đã so sánh chi tiết bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo hai chuẩn mực trên để thấy được sự khác biệt cụ thể. Ông cũng chỉ ra ưu nhược điểm của mỗi hệ thống và khẳng định xu hướng hội nhập của Hệ thống Kế toán Việt Nam đã, đang và sẽ chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nằm trong khuôn khổ các các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm định kỳ hàng tháng  của Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính, Hội thảo “So sánh Kế toán Việt Nam và Kế toán Quốc tế; Các lỗi thường thấy của thực tế Kế toán Việt Nam”  đã   đem đến cho các thành viên Câu lạc bộ cũng như các khách tham dự khác những kiến thức và kinh nghiệm quý báu, bổ ích cho công tác quản trị tài chính doanh nghiệp và cập nhật những phát triển, tiến bộ mới của công tác quản trị tài chính quốc tế.