Hội thảo “Sử dụng thông tin tài chính: nhận dạng và dự đoán thành công, thất bại của doanh nghiệp”

Chiều ngày 17/02/2012 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam và CFO Capital đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Sử dụng thông tin tài chính: Nhận dạng và dự đoán Thành công – Thất bại của Doanh nghiệp”. Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các CFO, chuyên viên tài chính, các Tổng Giám đốc và nhà đầu tư.

Hội thảo đón nhận tham luận của Diễn giả Hồ Bảo Luân – Nguyên Giám đốc Tài chính Công ty Đồng Tâm, Nguyên Giám đốc Tài chính công ty RichField và Diễn giả Dương Hải – Phó Giám đốc CLB Giám đốc Tài chính Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn VCFO. Các Diễn giả, bằng kinh nghiệm thực tiễn, đã giới thiệu cách thức sử dụng các thông tin tài chính quan trọng để nhận dạng một doanh nghiệp thành công và dự đoán được những doanh nghiệp đang tiềm ẩn nguy cơ thất bại nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định của các công ty đó. Các thông tin tài chính được xét đến chủ yếu là các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu về rủi ro trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh. Từ đó các Diễn giả đề xuất cách cấu trúc nguồn vốn hiệu quả, tối ưu hóa vốn lưu động, vốn cố định, chi phí sử dụng vốn bình quân cũng như cách quản lý dòng tiền và lành mạnh hóa tài sản công ty. Đồng thời, bằng cách quan sát các dấu hiệu giảm tính sinh lời, giảm hiệu quả sử dụng tài sản, mất cân đối cơ cấu vốn, giảm tính thanh khoản và thiếu hụt tiền, các doanh nghiệp có thể phần nào tự đánh giá các nguy cơ thất bại tiềm ẩn của mình. Các Diễn giả còn đưa ra các mô hình tiếp cận cụ thể để đánh giá chắc chắn hơn các nguy cơ mà doanh nghiệp đang mắc phải.

Với những thông tin thực tiễn và phương pháp hữu ích như trên, các đại biểu đã rất sôi nổi thảo luận với các Diễn giả, đặc biệt là cách thức nhận biết để phòng ngừa rủi ro khi hiện nay, một số doanh nghiệp cố tình làm đẹp Báo cáo tài chính với các mục đích không lành mạnh. Trước băn khoăn này, Diễn giả Dương Hải đã đề nghị các chuyên viên tài chính – kế toán cần chú ý phân tích nhiều hơn báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thuyết minh của doanh nghiệp đó.

Hội thảo ngày 17/2 là sự kiện nằm trong loạt các hoạt động sinh hoạt chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hàng tháng của thành viên CFO Việt Nam. Nhân buổi gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn này, thay mặt Ban Điều hành CFO Việt Nam , ông Nguyễn Hữu Thành – Chủ nhiệm Diễn đàn đã gởi đến các thành viên Câu lạc bộ nói riêng và cộng đồng tài chính nói chung lời chúc sức khỏe dồi dào, tinh thần vững vàng để cùng chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Hội thảo cũng được CFO Việt Nam và CFO Capital phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27/02/2012 ngoài Diễn giả Dương Hải – Phó Giám đốc CFO Việt Nam, còn có sự tham gia trình bày của  Diễn giả Nguyễn Quang Thuận (FCCA) – CEO của Tập đoàn Stox Plus