Kiểm soát sự tuân thủ, cách làm nào cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa?

Trước đây khi đề cập đến việc kiểm soát tuân thủ mọi người đều cho rằng đây là câu chuyện của các tập đoàn đa quốc gia. Thực tế, trong môi trường kinh doanh hiện tại với nhiều áp lực và để đảm bảo tính chuyên nghiệp bất cứ doanh nghiệp nào cũng buộc phải tuân thủ và chủ động thực hiện đúng theo các cam kết liên quan.

Tham gia buổi CAFÉ CFO ngày 17/5 tại Tp HCM, Luật sưĐặng Thế  Đức– Giám đốc điều hành Indochine Counselđã chia sẻ với các Thành viên CFO về các kinh nghiệm tổ chức kiểm soát sự tuân thủ không những ở khía cạnh luật lệ, các cam kết đa phương, mà cả việc tuân thủ các qui định, qui trình nội bộ do doanh nghiệp đề ra nhằm phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong nội bộ của doanh nghiệp.

Ở góc độ áp dụng cho DNNVV, các Thành viên cũng đề xuất doanh nghiệp nên thực hiện việc kiểm soát theo cơ chế kiêm nhiệm và tối thiểu là 2 lần/ năm, đồng thời để đảm bảo tính độc lập việc cân nhắc thuê tư vấn chuyên nghiệp vào một thời gian phù hợp cũng cần cân nhắc. Điều chắc chắn rằng các rủi ro tránh được qua việc tổ chức kiểm soát sự tuân thủ sẽ mang lại lợi ích lớn rất nhiều so với chi phí có thể phát sinh.

Buổi CAFÉ CFO ngày 17/5 nằm trong chuỗi hoạt động chia sẻ kinh nghiệm Quản trị doanh nghiệp do VCFO tổ chức hàng tháng từ năm 2014.