Tọa đàm: “Cập nhật các thay đổi quan trọng về chính sách Thuế đến tháng 6/2013 và chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị cho việc kiểm tra quyết toán Thuế”

Ngày 22/6/2013 tại TP Hà Nội, CFO Việt Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt Thành viên CLB chủ đề “Cập nhật các thay đổi quan trọng về chính sách Thuế đến tháng 6/2013 và chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị cho việc kiểm tra quyết toán Thuế”

Chủ trì buổi sinh hoạt, Ông Dương Hùng, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thuế đã giúp cho Thành viên CFO Việt Nam có cái nhìn cơ bản và hệ thống nhất về những vấn đề sửa đổi bổ sung của 02 sắc thuế TNDN và TNCN đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2013).Lưu ý quan trọng trong chính sách thuế GTGT là sự thay đổi cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu tại chỗ hưởng thuế suất 0% (trước kia hàng hóa xuất khẩu này không được hưởng mức thuế suất 0%), cùng những quy định rõ và chi tiết hơn là điều kiện như thế nào là xuất khẩu tại chỗ.

Về chính sách thuế TNDN điểm mới có lợi cho DN trong thuế TNDN là khoản tiền phạt vi phạm HC do về thuế cũng được tính vào chi phí được khấu trừ điểm này khiến cho quan điểm về thuế đi gần sát đến quan điểm kế toán. Bên cạnh đó điểm hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh có thành lập dự án mới đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng nếu doanh nghiệp đang hoạt động nhưng thành lập mới cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa có doanh thu, nhưng phát sinh chi phí thì thuế VAT cho giai đoạn này được hoàn nhưng phải đáp ứng và thỏa mã các điều kiện.

Một số qui định ưu đãi khác, các doanh nghiệp nên quan tâm tìm hiểu kỹ thêm về Nghị quyết số 29 ngày 21/06/2012 (TT140 ngày 27/7/2012 và giãn, giảm thuế TNDN, GTGT, TNCN) và Nghị quyết số 67 ngày 5/10/2012 (TT 175 ngày 10/10/2012 về gia hạn nộp thuế GTGT). Đồng thời trong năm 2012, về chính sách thuế GTGT và TNDN cũng có sự thay đổi bổ sung với hiệu lực thi hành của hai thông tư 123 về thuế TNDN và thông tư 06 về thuế GTGT.

Chị Hương Vũ-Phó Giám đốc VCFO đại diện BĐH phát biểu

Bên cạnh các cập nhật, ông Hùng cũng dành một phần lớn thời gian chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác kiểm tra quyết toán Thuế tại doanh nghiệp, qua đó giúp Thành viên  biết rõ các phương thức chuẩn bị, phối hợp với các cán bộ quản lý nhằm hỗ trợ công tác kiểm tra, thanh tra quyết toán được tiến hành nhanh, gọn tránh mất nhiều thời gian của doanh nghiệp.

Buổi chia sẻ kinh nghiệm về Thuế nằm trong chuỗi các hoạt động sinh hoạt định kỳ do CLB CFO Việt Nam tổ chức hàng tháng nhằm giúp các thành viên CLB và những người làm công tác tài chính cùng nhau chia sẻ, trao đổi những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp.