Tọa đàm chia sẻ về: “Quản lý chi phí, phòng chống gian lận trong doanh nghiệp”

Ngày 28/8/2013 tại TP Hồ Chí Minh, CLB CFO Việt Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt Thành viên cùng chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề “Quản lý chi phí, phòng chống gian lận trong doanh nghiệp

Giữ vai trò điều phối tại buổi sinh hoạt tháng 8, thành viên CFO Việt Nam – Hồ Bảo Luân đã dành một phần thời gian chia sẻ các kinh nghiệm thực tế tích lũy qua quá làm việc cho các công ty đa quốc gia và công ty Việt Nam như RICHFIELD, KYMDAN, AISC, Đồng Tâm …. trong mảng quản lý hiệu quả chi phí và cùng với các thành viên tham dự khác đóng góp được những kinh nghiệm hữu ích trong việc nhận diện các lãng phí và tổ chức kiểm soát lãng phí trong doanh nghiệp Việt.

Phần sôi động nhất là phần các thành viên chia sẻ về các gian lận phát sinh từ hệ thống vận hành của doanh nghiệp. Vi dụ điển hình là chia sẻ về kiểm soát gian lận phát sinh từ bộ phận nhân sự, cụ thể là kiểm soát chấm công lương với những công ty có số lượng công nhân lớn thì phải làm sao để kiểm soát được số ngày làm việc, số công nhân đã nghỉ để tránh tình trạng công nhân đã nghỉ mà vẫn trả lương,… Phương án giải quyết mà đa số các thành viên đang áp dụng là thực hiện việc phân tích lương theo bộ phận giữa các kỳ, theo doanh thu, kiểm tra đối chiếu chéo, và quan trọng là phải thống nhất trước quy trình tính và kiểm tra để có đủ thời gian kiểm tra.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Chia sẻ những rủi ro trong kinh doanh các thành viên tập trung thảo luận nhiều việc quản lý các chương trình khuyến mãi để làm sao tránh được việc chi phí bỏ ra quá nhiều mà hiệu quả thu được không bao nhiêu, cũng như các thức quản lý hợp lý các chi phí tế nhị khác như : hoa hồng khách hàng, chi phí tiếp khách,….

Với những đóng góp tích cực và hữu ích từ các thành viện tham gia sinh hoạt, bức tranh tổng thể về công tác tổ chức quản lý chi phí hiệu quả và phòng chống gian lận đã được gợi mở rõ ràng. Việc vận dụng sẽ được linh hoạt sẽ tùy thuộc vào thực tế của từng doanh nghiệp cụ thể.

Các thành viên chụp ảnh cùng Anh Hồ Bảo Luân

Buổi chia sẻ kinh nghiệm nằm trong chuỗi các hoạt động sinh hoạt định kỳ do CLB CFO Việt Nam tổ chức hàng tháng nhằm giúp các thành viên CLB và những người làm công tác tài chính cùng nhau chia sẻ, trao đổi những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp.