Tọa đàm “Rủi ro nợ xấu và quản lý công nợ khách hàng”

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung, tình hình tài chính doanh nghiệp vẫn chưa có được những tín hiệu khả quan, việc chiếm dụng vốn lẫn nhau giữa các doanh nghiệp đang tăng mạnh, thậm chí nhiều doanh nghiệp cố tình chây ỳ trong việc thanh toán công nợ mua bán hàng hóa, dịch vụ. Xuất phát từ thực tế này, ngày 27/7/2012, CLB CFO Việt Nam đã phối hợp với CFO Capital tổ chức tọa đàm “Rủi ro nợ xấu và Quản lý công nợ khách hàng” tại Hà Nội.

 

Ông Nguyễn Ngọc Bách, Giám đốc CLB phát biểu tại buổi tọa đàm ngày 27/07

Buổi tọa đàm chuyên đề “Rủi ro nợ xấu và quản lý công nợ khách hàng” đón nhận tham luận của Ông Đặng Tiến Hùng – Giám đốc Tài chính Megastar Land chia sẻ kinh nghiệm thực tế về “Quy trình quản lý công nợ khách hàng” và Bà Trương Mỹ Ly  – Luật sư thành viên của Văn phòng luật sư Phước & Partners chia sẻ về “Những điểm lưu ý khi tranh chấp nợ khó đòi”.

Bằng kinh nghiệm thực tiễn, tại buổi tọa đàm, Ông Đặng Tiến Hùng đã giới thiệu các yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến việc thu hồi nợ thành công, từ đó xây dựng một qui trình quản lý công nợ phù hợp mang lại hiệu quả thu hồi nợ cao nhất. Các thành viên đã thảo luận sôi nổi về những tình huống thực tế nợ xấu tại Doanh nghiệp và được Luật sư Ly tư vấn về cách thức nhận biết để phòng ngừa rủi ro nợ xấu cũng như cách thức giải quyết khi  tranh chấp nợ khó đòi theo từng trường hợp cụ thể.

Ông Đặng Tiến Hùng – Thành viên Hội đồng chuyên môn VCFO, Giám đốc Tài chính Megastar Landcùng với các thành viên VCFO tham gia tranh luận về “Quy trình quản lý công nợ khách hàng”

Bà Trương Mỹ Ly – Luật sư thành viên của Văn phòng luật sư Phước & Partners chia sẻ về “Những điểm lưu ý khi tranh chấp nợ khó đòi”.

Buổi tọa đàm ngày 27/7 là hoạt động sinh hoạt chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hàng tháng của thành viên CFO Việt Nam. Đây là một sân chơi bổ ích giúp cho các thành viên CFO Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ nhau trong công việc chuyên môn.