Bí quyết lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả
Bạn có một ý tưởng tốt, nhưng để bán được sản phẩm ra thị trường, trước tiên nên lập kế hoạch để có thể nhận ra lợi thế, điểm yếu, tiềm năng thị trường cũng như kêu gọi quỹ đầu tư hay cá nhân khác góp vốn.
 
how-build-business-plan-O-2083-139376899

Theo Mai Phương/ Khoinghiep.co