Bộ Tài chính đề xuất gia hạn loạt sắc thuế năm nay

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I thêm 3 tháng và lùi hạn nộp thuế VAT thêm 6 tháng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Chính sách giãn hoãn thuế lần này theo Bộ Tài chính nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh. Năm 2022, Bộ cũng đã chủ động đề xuất chính sách này với mức gia hạn thuế, tiền thuế đất hơn 96.000 tỷ đồng.

Theo đó, Bộ đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế VAT từ tháng 1 đến tháng 5/2023 (nếu khai theo tháng) và quý I/2023 (nếu khai theo quý), gia hạn 5 tháng đối với số thuế VAT của tháng 6/2023 và quý II/2023.

Tổng số thuế giá trị gia tăng được gia hạn dự kiến khoảng 64.000-65.000 tỷ đồng, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải nộp trước 31/12 nên không ảnh hưởng số thu ngân sách nhà nước.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 3 tháng với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I và quý II. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 42.800-43.600 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất cho phép hộ cá nhân kinh doanh được chậm nộp thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân, muộn nhất tới 30/12/2023.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn 6 tháng với 50% tiền thuê đất phải nộp năm nay của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân. Số tiền được gia hạn khoảng 3.500 tỷ đồng, phải được nộp vào ngân sách trước 30/11.

Theo Quỳnh Trang – VNExpress