Bộ Tài chính: Nghiên cứu, xây dựng phương án thu thuế khí thải

Thời báo Tài chính Việt Nam, cơ quan của Bộ tài chính mới đây dẫn thông tin Vụ Chính sách thuế của bộ này cho biết, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, ngành liên quan đề nghị chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với khí thải.

“Đây mới chỉ là một bước đề nghị nghiên cứu, xây dựng phương án thu phí BVMT đối với khí thải, để thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đồng thời, phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phí và lệ phí, Luật BVMT”, Thời báo Tài chính Việt Nam dẫn lời Vụ Chính sách thuế.

Theo Vụ Chính sách thuế, việc đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất thu phí BVMT đối với khí thải ngày 26/11/2018 của Bộ Tài chính là xuất phát từ kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai (do Ban Dân nguyện – UBTVQH chuyển đến Bộ Tài chính tại văn bản số 251/BDN ngày 15/6/2018) và đề nghị của UBND TP. Hà Nội (tại công văn số 3977/UBND-ĐT ngày 28/8/2018) đề nghị trình cấp có thẩm quyền quy định phí BVMT đối với khí thải.

 

 

Trên cơ sở góp ý của các bộ về phương án thu phí đối với khí thải, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, hoàn thiện phương án thu phí theo nguyên tắc: Mức thu phí phải phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng.

Khi đã đạt được các tiêu chí trên, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp các ý kiến khả thi để tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương; gồm cả việc đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài chính để xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau đó, khi nhận được các ý kiến, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện phương án thu phí, gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành nghị định, bảo đảm tính khả thi và sự ủng hộ của dư luận xã hội.

H.V