Câu chuyện suy ngẫm: Vì sao chúng ta không nên tức giận?

Chắc hẳn mỗi người chúng ta, ai cũng đều từng tức giận…

 

THANH TRÚC