Cục Thuế Hà Nội thu ngân sách năm 2018 đạt 226.795 tỷ đồng

Công tác quản lý nợ thuế được đánh giá là điểm sáng nổi bật của Cục Thuế Hà Nội với việc thu hồi 12.100 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng trong năm 2018.

Thông tin từ Cục Thuế Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước của đơn vị này năm 2018 đạt 226.795 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2017 và vượt gần 4% dự toán đề ra.

Hầu hết các khoản thu tăng trưởng so với năm 2017, trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá là tăng trưởng khá, bền vững và cao nhất trong 3 năm gần đây. Cụ thể, khu vực công thương nghiệp, ngoài quốc doanh tăng 20,1%; thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 21%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 13%…

Đặc biệt, công tác quản lý nợ thuế được đánh giá tiếp tục là điểm sáng, nổi bật trong công tác quản lý thuế năm 2018.

Theo đó, đơn vị này đã thu hồi 12.100 tỷ đồng số tiền thuế nợ đọng. Tổng số nợ thuế ước đến 31/12/2018 giảm 700 tỷ (giảm 3,6%) so với 31/12/2017, trong đó nợ trên dưới 90 ngày (khả năng thu) giảm 2.233 tỷ đồng (giảm 15,8%). Số nợ đọng thuế trên dưới 90 ngày năm sau giảm so với năm trước, tính đến 31/12/2018 giảm 15,8% so với năm 2017.

Về công tác thanh, kiểm tra thuế, tính đến cuối năm 2018, Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. 

 

 

Đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, đây là năm đầu tiên hoàn thành kế hoạch cả công tác thanh tra và kiểm tra và là năm thứ 3 liên tiếp hoàn thành vượt kế hoạch thanh tra thuế, góp phần tích cực cho công tác thu ngân sách.

Theo đó, Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành 20.052 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 108% kế hoạch được giao và tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 4.679 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ; giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 183,4 tỷ đồng; giảm lỗ 4.272 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm 2018, công tác thanh tra chống chuyển giá cũng có những chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn. Cơ quan này đã hoàn thành 129 cuộc thanh tra, đạt 127,7% kế hoạch, tăng 59% so với cùng kỳ; giảm lỗ trên 1.050 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ.

Trong năm 2019, Cục Thuế Hà Nội được Bộ Tài chính, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội giao dự toán thu ngân sách là 245.726 tỷ đồng. 

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, Hà Nội là một trong những tỉnh thành phố xử lý nợ đọng cao nhất, tuy nhiên do quy mô lớn nên mức độ nợ đọng còn khá cao. “Hy vọng năm 2019, Cục tiếp tục xử lý nợ đọng đảm bảo mức nợ đọng thuế không quá 5%. Trong đó, tập trung vào giải quyết nợ đọng có thể thu hồi”, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị.

DUYÊN DUYÊN