Đào tạo nghiệp vụ xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho đội ngũ chuyên viên phân tích Saigon Ratings

Saigon Ratings (SGR) là tổ chức Xếp hạng tín nhiệm (Credit Rating Agency – CRA), đầu tiên Việt Nam tham gia và đã trở thành thành viên thứ 27 của Hiệp hội các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Châu Á (ACRAA).

Saigon Ratings đã và đang nỗ lực kiến tạo chính sách nhân sự thu hút nhân tài, môi trường làm việc nhân văn và từng bước trở thành tổ chức học hỏi tiến bộ không ngừng nhằm phát triển nguồn nhân lực chuyên môn Xếp hạng tín nhiệm chất lượng cao; đồng thời có thể hấp dẫn, hội tụ các nhân sỹ trí thức người Việt Nam trên toàn cầu và các chuyên gia quốc tế tham gia đội ngũ nhân sự tài năng của tổ chức. Đến nay, đội ngũ nhân sự của tổ chức có hơn 60 người, với phần lớn là có trình độ trên Đại học (Tiến sỹ và Thạc sỹ) và/hoặc có các chứng chỉ chuyên môn quốc tế (CPA, CFA, ACCA…).

Trong thời gian vừa qua, Saigon Ratings đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ hiệu quả, quý giá và có ý nghĩa từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); thông qua việc ADB tài trợ các chương trình, dự án phát triển các nguồn lực của tổ chức Xếp hạng tín nhiệm, trong đó có việc đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ chức.

Để đảm bảo yêu cầu hoạt động phù hợp với thông lệ và chuẩn mực chất lượng chuyên môn của các CRA thế giới, Saigon Ratings đã hợp tác đối tác chiếc lược với tổ chức Fitch Learning nhằm đào tạo nghiệp vụ Xếp hạng quốc tế dài hạn cho đội ngũ Chuyên viên Phân tích.

Trong tháng 3 năm 2023, Saigon Ratings và Fitch Learning đã tổ chức lễ bế giảng khoá học nghiệp vụ thứ nhất (từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023), cho hơn 20 học viên và cấp Giấy chứng nhận cho các học viên đã đạt yêu cầu về kiểm tra kiến thức và hoàn thành khoá học.

Bằng nguồn kinh phí tài trợ từ dự án phát triển nguồn nhân lực của ADB năm 2023. Hiện nay, Saigon Ratings và Fitch Learning đang hợp tác thực hiện kế hoạch tiếp tục tổ chức các khoá đào tạo kiến thức nâng cao cho các học viên khoá 1 và khoá đào tạo nghiệp vụ thứ 2 cho khoảng 40 học viên của Saigon Ratings năm học 2023 -2024.

Với Sứ mệnh và Tầm nhìn của tổ chức CRA, Saigon Ratings luôn cam kết là đối tác tin cậy cùng đồng hành với các doanh nghiệp Việt Nam; từng bước tạo lập, mở rộng và phát triển văn hoá Xếp hạng tín nhiệm nhằm góp phần nâng cao giá trị niềm tin đầu tư trên thị trường tài chính quốc gia; hướng đến mục tiêu thúc đẩy tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của thị trường, bằng việc xoá bỏ các rào cản bất đối xứng thông tin đầu tư. Từ đó, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp có thể khơi thông nguồn vốn đầu tư phát triển trung hạn và dài hạn.

Đến nay, sau gần 5 năm quản lý vận hành hoạt động, Saigon Ratings đã thực hiện đánh giá Xếp hạng tín nhiệm thành công cho gần 300 trường hợp nghiên cứu điển hình là các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và trái phiếu của các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Trong đó, có hơn 25 trường hợp đã được đánh giá Xếp hạng tín nhiệm (hình thức bảo mật và công bố thông tin), theo các hợp đồng Saigon Ratings ký kết thực hiện cung cấp dịch Xếp hạng tín nhiệm cho các đối tượng khách hàng trên thị trường.