Đề xuất thuế nhập khẩu 0% đối với dầu thô, khoáng sản

 

Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét cho sửa đổi giảm thuế nhập khẩu của 25 nhóm mặt hàng khoáng sản, quặng và nhiên liệu khoáng từ 5% xuống 0%.

 

Chính phủ đang lấy ý kiến về dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.

Trong dự thảo, theo đề xuất của Bộ Tài chính, đề xuất giảm mức thuế nhập khẩu thông thường quy định cho 25 nhóm mặt hàng khoáng sản, quặng và nhiên liệu khoáng theo danh mục kèm theo từ 5% xuống 0%.

Hiện nay, trong nước chỉ có 2 nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn và lọc hóa dầu Nghi Sơn. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã được Chính phủ cho phép hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu dầu thô là 0%, trong khi nhà máy học hóa dầu Bình Sơn phải nộp thuế nhập khẩu 5% đối với nguồn nhập khẩu từ các nước không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

 

 
dau tho
 

 

Đối với mặt hàng khoáng sản, theo Bộ Tài chính, hiện nay, nguồn tài nguyên khoáng sản không tái tạo trong nước đang có xu hướng cạn kiệt, trong khi kinh tế Việt Nam đang trong quá trình tăng trưởng. Vì vậy, cần giảm thuế nhập khẩu khoáng sản để đáp ứng nhu cầu khoáng sản, quặng và nhiên liệu khoáng cho sản xuất công nghiệp.

Bộ Tài chính cho rằng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu của 25 nhóm mặt hàng trên là 239,6 triệu USD và đều áp dụng mức thuế suất MFN 0%, thì việc giảm thuế suất thông thường từ 5% xuống 0% sẽ không kéo giảm thu thuế nhập khẩu.

 

 

Nguyễn Sơn