Ảnh minh họa - nguồn: internet.
 

Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) chính thức được khởi động đàm phán vào năm 2014. Trải qua 10 phiên họp, Hiệp định AHKFTA kết thúc nội dung đàm phán vào cuối tháng 7/2017. Tại Hội nghị Tham vấn của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Hồng Kông tháng 9/2017, các bên chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định. Hiệp định AHKFTA đã được các bên ký kết vào tháng 11/2017 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 tại Philippines. 

Để thực hiện cam kết của Việt Nam về thuế nhập khẩu trong Hiệp định AHKFTA, Bộ Tài chính tiến hành xây dựng Nghị định trình Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông giai đoạn 2019 – 2022.

Về thuế suất: Dự thảo Nghị định quy định tương tự các Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt hiện hành. Theo đó, Nghị định AHKFTA quy định về thuế suất trong và ngoài hạn ngạch nhập khẩu. Đối với hàng hoá nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với số lượng hàng hoá nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan được chi tiết tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông giai đoạn 2019 – 2022 ban hành kèm theo Nghị định. 

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu. Số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Dự thảo cũng nêu rõ, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất AHKFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này. 

Được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông, bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ sau: Bru-nây Đa-rút-xa-lam; Vương quốc Cam-pu-chia; Cộng hoà Indonesia; Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; Malaysia; Cộng hòa Liên bang Mianma; Cộng hoà Philippines ; Cộng hoà Singapore ; Vương quốc Thái Lan; Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước). 

Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu theo khoản 2 Điều 4 Nghị định này vào Việt Nam, do Bộ Công Thương quy định. 

Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Mẫu AHK, theo quy định hiện hành của pháp luật.

(PV)

Chương trình Đào tạo kinh nghiệm thực tiễn

Lập Kế Hoạch Ngân sách bằng Excel

Kinh nghiệm xem xét Hợp đồng và xử lí các vấn đề Tranh chấp

Các vấn đề Cốt lõi về Pháp lí Doanh nghiệp và Kinh doanh

Quản trị hiệu quả hoạt động theo BSC & KPI

Kỹ năng "Hunter" dành cho các thợ săn thiện chiến theo phương pháp Competence Base Interview (CBI)

Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Chiến lược Tài chính Doanh nghiệp