Khi nào công ty được đặt in hóa đơn giá trị gia tăng?

 

Hóa đơn đặt in là hóa đơn theo mẫu nhằm đáp ứng nhu cầu ghi thông tin mua bán hàng hóa, để được đặt in doanh nghiệp cần đáp ứng được điều kiện đặt in hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định dưới đây.

 

Doanh nghiệp mới thành lập

Theo Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC, doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in. Cụ thể:

Theo Điều 6 Thông tư này, đối tượng được tạo hóa đơn tự in hóa đơn gồm:

Trường hợp 1: Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế.

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn

 

điều kiện đặt in hóa đơn giá trị gia tăng

Điều kiện đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (Ảnh minh họa)

 

Trường hợp 2: Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/09/2014 có vốn điều lệ < 15 tỷ đồng

Doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn nếu có đủ các điều kiện sau:

– Đã được cấp mã số thuế;

– Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;

– Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng gửi cơ quan thuế.

– Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế < triệu đồng trong vòng 365 ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu trở về trước.

– Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in.

Như vậy, doanh nghiệp mới thành lập được đặt in hóa đơn giá trị gia tăng nếu đã đăng ký phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ và thuộc đối tượng được tự in hóa đơn nhưng không sử dụng hóa đơn tự in mà có nhu cầu đặt in hóa đơn. 

Doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

Theo khoản b Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế thì được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Lưu ý:

– Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.

– Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in.

Như vậy, để đặt in hóa đơn, doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện đặt in hóa đơn giá trị gia tăng theo từng trường hợp gồm: Doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp không thuộc mua hóa đơn mẫu của cơ quan thế. 

 

Khắc Niệm