Lãnh đạo công nghệ gia tăng ảnh hưởng trong doanh nghiệp

Tập đoàn công nghệ IBM trong khảo sát mới đây cho biết, phần lớn CEO được hỏi tại các nước ASEAN cho biết đang ngày càng định hướng các vị trí quản lý về vận hành, công nghệ và dữ liệu trở thành những người ra các quyết định chiến lược.

Cụ thể, khi được hỏi các cấp điều hành nào sẽ đưa ra những quyết định quan trọng nhất trong vòng ba năm tới, phần lớn lãnh đạo doanh nghiệp xác định đó là các giám đốc vận hành – COO (62%) và giám đốc tài chính – CFO (54%).

Dữ liệu cho thấy ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo công nghệ về việc ra quyết định đang tăng, khi hơn 40% CEO tại ASEAN được khảo sát cho biết là CIO (giám đốc công nghệ thông tin), theo sau là giám đốc khối công nghệ hoặc giám đốc digital là những người đưa ra các quyết định quan trọng nhất trong tổ chức của họ.

Theo IBM, trong thời đại công nghệ, có đến một nửa CEO được hỏi ở khu vực ASEAN nhận định tiến trình hiện đại hóa công nghệ là ưu tiên hàng đầu đối với tổ chức.

Cùng với đó, gần một nửa (48%) cho biết gia tăng năng suất và trải nghiệm khách hàng được xem là những mục tiêu quan trọng, nhưng cũng là thách thức đối với doanh nghiệp.

Các CEO tại ASEAN được hỏi cũng cho rằng các yếu tố công nghệ là sức mạnh bên ngoài hàng đầu ảnh hưởng đến tổ chức của họ trong ba năm tới.

Agnes Heftberger, Tổng giám đốc kiêm khối công nghệ của IBM ASEANZK, nhận định tính linh hoạt và khả năng mở rộng quy mô của công nghệ Al, kết hợp với sức mạnh của các mô hình nền tảng, có thể thúc đẩy các doanh nghiệp tăng tốc một cách đáng kể trong việc áp dụng công nghệ AI.

Để đạt được nhiều kết quả ấn tượng, các CEO nên đánh giá hiệu quả trong việc áp dụng công nghệ AI dựa vào mức độ tin cậy của công nghệ, thay vì dựa trên tốc độ, vị này khuyến nghị.

Theo đó, khi các CEO tăng tốc để ứng dụng công nghệ AI giúp nâng cao năng suất của nhân viên và gia tăng trải nghiệm khách hàng, họ phải cân nhắc các mô hình AI có độ tin cậy xuyên suốt toàn bộ quy trình, từ việc đảm bảo tính minh bạch của dữ liệu và khả năng lý giải các kết quả đầu ra của hệ thống, đến các giao thức quản trị AI đáp ứng về mặt quy định và đạo đức.

Tại Mỹ, kết quả cuộc khảo sát của IBM cho thấy 3/4 CEO được hỏi tin rằng lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về ai sở hữu công nghệ AI tiên tiến nhất. Tuy nhiên, các nhà điều hành cũng đang cân nhắc những rủi ro tiềm ẩn và rào cản của công nghệ về mặt thành kiến, đạo đức và bảo mật.

Gần 60% CEO tại Mỹ lo ngại về vấn đề bảo mật dữ liệu, và một nửa quan ngại về thành kiến và độ chính xác của dữ liệu.

Đôi khi cũng có những quan điểm trái chiều giữa các CEO và ban lãnh đạo về mức độ sẵn sàng cho công nghệ AI. 50% CEO từ Mỹ được khảo sát cho biết rằng họ đã ứng dụng công nghệ Al vào các sản phẩm và dịch vụ của mình, và 43% cho biết họ đang sử dụng công nghệ AI hỗ trợ để đưa ra các quyết định chiến lược.

Tuy vậy, chỉ có gần 30% đội ngũ điều hành cấp cao cho biết họ có chuyên gia nội bộ để ứng dụng công nghệ AI, và 30% nhóm lãnh đạo quản lý cho rằng tổ chức của họ đã sẵn sàng áp dụng công nghệ AI.

Phương Anh – TheLEADER