Lương 3P là cơ chế trả tiền lương mới dựa trên các tiêu chí có sẵn và dựa vào đó người quản lý nhân sự có thể bao quát được hiệu quả công việc của từng nhân viên trong công ty. Vậy lương 3P là gì và lợi ích của việc sử dụng trả lương 3P là như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu thêm trong bài viết sau.

Lương 3P là gì?

Trả lương 3P là phương pháp đang được áp dụng tại rất nhiều công ty tại Việt Nam. Mục tiêu của 3P là hướng tới đảm bảo sự công bằng nội bộ và thị trường trong trả lương, qua đó đảm bảo khả năng thu hút, giữ chân và tạo động lực cho người lao động.

3P bao gồm POSITION – PERSON – PERFORMANCE

a) Pay for Position – Trả lương theo vị trí. (P1)

b) Pay for Person – Trả lương theo cá nhân. (P2)

c) Pay for Performance – Trả lương theo hiệu quả, kết quả hoàn thành công việc. (P3)

Lương 3P là gì và lợi ích của cơ chế lương 3P
Lương 3P là gì và lợi ích của cơ chế lương 3P

Vậy lợi ích của việc sử dụng cơ chế trả lương 3P là gì?

1. Đảm bảo công bằng nội bộ

Giải thích được các thắc mắc của người lao động mà trước đây chưa giải thích được là tại sao vấn đề lương các vị trí và các nhân viên phải khác nhau. Giúp người lao động nhận thức rõ các vấn đề làm thế nào để được hưởng lương cao và thu nhập tốt hơn, từ đó họ có thể phấn đấu, cạnh tranh để đem lại hiệu quả cho cho chính bản thân, cũng như cho doanh nghiệp.

2. Đảm bảo công bằng bên ngoài

Nếu tạo công bằng nội bộ là cách thức xây dựng thang bảng điểm theo P1 và P2 thì công bằng bên ngoài là việc xác định mức lương thị trường đang trả cho các vị trí, theo từng quy mô doanh nghiệp dựa vào khảo sát thị trường để xác định mức lương phù hợp với nhu cầu, từ đó các doanh nghiệp có thể thu hút nhân tài qua chính sách lương của mình.

3. Tạo động lực phát triển doanh nghiệp

Qua hình thức trả lương P3, nó khuyến khích nhân viên quan tâm nhiều hơn đến kết quả thực hiện cuối cùng và có nhiều đóng góp để hạn chế các rủi ro, hiệu quả xấu nhất có thể xảy ra, dẫn tới năng xuất làm việc nhân viên cao hơn, hiệu quả hơn và doanh nghiệp chi ra khoản lương phù hợp hơn với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp vào từng thời điểm.

Tóm lại, dù là xác định theo tiêu chí nào thì đứng ở vị trí là người Quản lý nhân sự – Quản trị con người các bạn cũng cần phải dung hòa được nhu cầu thiết yếu của người lao động và lợi ích của người sử dụng lao động để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững và thịnh vượng.

Với những lợi ích mà lương 3P mang lại, doanh nghiệp nên áp dụng trong cơ chế trả tiền lương của mình để có thể quản lý doanh nghiệp tốt hơn.