Jack NguyễnHội viên Tổ chức

Kinh nghiệm Công tác
  • Ông Jack có gần 25 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, tài chính và đầu tư ở Canada, Mỹ và Việt Nam. Ông hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam hơn 13 năm nay và đã tham gia tư vấn kinh doanh cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
  • Ông có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án kiểm toán theo luật định tại Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ; tham gia vào các dự án cung cấp dịch vụ kế toán, tiền lương, thư ký doanh nghiệp, tuân thủ SOX 404 và kiểm soát nội bộ; tư vấn thủ tục đầu tư, tư vấn tài chính doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính và dự báo, quản trị dòng tiền và kê khai thuế.

Kinh nghiệm Chuyên môn

  • Thiết lập và thực hiện các dự án triển khai hệ thống quản lý kinh doanh liên tục cho một công ty bất động sản lớn tại Canada.
  • Thực hiện các dự án kiểm toán theo luật định cho một số công ty tư nhân và công ty đại chúng tại Canada, Hoa Kỳ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, quỹ đầu tư, sản xuất, bất động sản và khách sạn.
  • Tài chính doanh nghiệp – hỗ trợ khách hàng tìm kiếm các khoản nợ thay thế, tái cấu trúc khoản vay và tìm kiếm nguồn đầu tư.
  • Quản trị doanh nghiệp – ông là thành viên hội đồng tư vấn cho một công ty đại chúng lớn trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.