Nguyễn Thị Hằng NgaHội viên Tổ chức

Kinh nghiệm Công tác
  • Bà Nguyễn Thị Hằng Nga hiện là Tổng Giám Đốc VCBF từ tháng 4 năm 2024.
  • Trước đó, bà Nga được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc VCBF từ tháng 3 năm 2022, phụ trách mảng marketing và đầu tư của VCBF. Bà giám sát toàn bộ hoạt động đầu tư cổ phiếu và là một thành viên trong Hội đồng đầu tư phê duyệt tất cả các khoản đầu tư trái phiếu của VCBF. Bà được bổ nhiệm là Giám đốc đầu tư từ tháng 7/2018.
  • Bà Nga đã quản lý các danh mục đầu tư riêng biệt cho các khách hàng tổ chức từ 2010. Bà xây dựng chiến lược đầu tư, phân bổ tài sản, thực hiện đầu tư dựa trên chính sách đầu tư của từng danh mục. Bà cũng là một thành viên Ban điều hành các Quỹ mở của VCBF từ khi VCBF thành lập quỹ mở đầu tiên, 2013. Trước đó trong vai trò là Trưởng phòng phân tích, bà làm việc trực tiếp với các chuyên viên phân tích trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, nghiên cứu ngành, định giá công ty và đề xuất đầu tư tới các Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư.
  • Bà gia nhập VCBF năm 2006 với vai trò là một chuyên viên đầu tư của bộ phận đầu tư vốn tư nhân (Private Equity). Trước đó, bà làm việc cho Deloitte Việt Nam trong năm năm với vị trí Kiểm toán viên cao cấp và sau đó là vị trí Tư vấn tài chính cao cấp. Bà phụ trách và tham gia kiểm toán và tư vấn cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều ngành nghề khác nhau và một số tập đoàn nhà nước lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Bà Nga có bằng Thạc sỹ Thương mại (Cao cấp) với hai chuyên ngành là Tài chính Ứng dụng và Kế toán Chuyên nghiệp của trường Đại học Queensland, Australia. Bà cũng có bằng Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán và Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bà là thành viên Hiệp hội các nhà phân tích tài chính (CFA).

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.