Phạm Quang HưngHội viên Tổ chức

Kinh nghiệm Công tác
  • Ông Phạm Quang Hưng hiện là Trưởng Phòng Phát triển Kinh doanh VCBF vào năm 2017.
  • Trước đó, ông có khoảng thời gian dài công tác tại Công ty TNHH Chứng Khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS).
  • Ông Quang Hưng sở hữu bằng Thạc sỹ Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm tại Đại học Quốc Gia Hà Nội.

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.