Saigon Ratings và Fitch Learning đã chính thức trở thành đối tác hợp tác chiến lược đào tạo dài hạn.

Trên cơ sở hợp tác đối tác chiến lược, hàng năm Fitch Learning và Saigon Ratings sẽ tổ chức các khoá đào tạo nghiệp vụ Xếp hạng tín nhiệm quốc tế nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng phân tích đánh giá Xếp hạng các doanh nghiệp, định chế tài chính và công cụ nợ, cho đội ngũ nhân sự chuyên môn Saigon Ratings.

Đội ngũ giảng viên có uy tín của Fitch Learning, với nhiều kinh nghiệm làm việc thực tiễn và sự hiểu biết kiến thức chuyên sâu về ngành Xếp hạng tín nhiệm sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy các kiến thức chuyên môn, kỹ năng phương pháp phân tích và truyền đạt trao đổi kinh nghiệm đánh giá Xếp hạng cho các trường hợp nghiên cứu điển hình (case study), cho đội ngũ nhân sự Saigon Ratings.

Đây là điều kiện tiên quyết, tiền đề và là cơ sở vững chắc nhằm đảm bảo cho yêu cầu Saigon Ratings hoạt động phù hợp với thông lệ và chuẩn mực chất lượng chuyên môn của các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập thế giới (Credit Rating Agency – CRA).

Saigon Ratings tạo lập nền văn hoá tổ chức thu hút nhân tài, môi trường làm việc nhân văn và học hỏi tiến bộ, sáng tạo không ngừng; đi đôi với việc thực hiện chính sách trân trọng mời gọi các nhân sĩ, trí thức Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc, trên toàn cầu tham gia đội ngũ nhân sự quản lý, chuyên môn tài năng của tổ chức. Ban Lãnh đạo chân thành chia sẻ thách thức, khó khăn và chia sẻ thành công với tất cả các thành viên của tổ chức.

Đội ngũ nhân sự của Saigon Ratings hiện có gần 50 người, là các Chuyên viên, Chuyên gia kinh tế đã và đang làm việc trong các ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng quốc gia và quốc tế. Hầu hết các nhân sự có trình độ Tiến sĩ, Thạc sỹ và/hoặc là được cấp các chứng chỉ chuyên môn quốc tế ACCA, CFA, CPA … Lộ trình kế hoạch phát triển số lượng đội ngũ nhân sự tổ chức, trong năm 2022 là khoảng 70 – 80 người và năm 2023 là 120 đến 150 người.

Sau hơn 4 năm vận hành hoạt động, Saigon Ratings đã thực hiện quy trình đánh giá Xếp hạng cho hơn 200 đối tượng nghiên cứu điển hình (case study). Các đối tượng nghiên cứu này gồm có các doanh nghiệp, tổ chức tài chính (và trái phiếu) của một số ngành kinh tế tiềm năng. Trong thời gian qua, Saigon Ratings đã ký hợp đồng và thực hiện thành công đánh giá Xếp hạng (lần đầu và Giám sát cập nhật hàng năm) cho 05 tổ chức phát hành doanh nghiệp, tổ chức tài chính (bao gồm doanh nghiệp trong nước và FDI). Hiện nay, Saigon Ratings đang trong quá trình thực hiện quy trình đánh giá Xếp hạng cho 05 tổ chức phát hành. Như vậy, cho đến thời điềm hiện nay, Saigon Ratings đã và đang thực hiện cung cấp dịch vụ Xếp hạng, cho 10 khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức tài chính trên thị trường.

Vừa qua, Saigon Ratings đã đệ trình hồ sơ lên Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), để thẩm định và phê duyệt tài trợ các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của tài khoá năm 2022. Đây là các chương trình tài trợ hết sức quan trọng và quý giá được Ngân hàng ADB bắt đầu áp dụng thực hiện từ năm 2021, dành cho các tổ chức CRA Việt Nam, trong giai đoạn đầu phát triển.

Đến nay, Saigon Ratings đã đảm bảo chuẩn bị mọi nguồn lực của một tổ chức Xếp hạng tín nhiệm độc lập nhằm sẵn sàng phục vụ cho các nhu cầu sử dụng dịch vụ Xếp hạng tín nhiệm trên thị trường trong nước.

Trang thông tin điện tử Saigon Ratings: www.saigonratings.com.

Ánh Dương

Theo Nhịp sống kinh tế