Sáng tạo, đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT xây dựng Bộ Tài chính điện tử

 

Đó là khẩu hiệu hành động của Cục Tin học và Thống kê tài chính đưa ra tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và lễ ký Giao ước thi đua năm 2019 diễn ra chiều hôm qua (24/01/2019). 

 

Tham dự hội nghị có ông Phạm Sỹ Thanh, Phó Vụ trưởng, Vụ Thi đua khen thưởng; ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính, cùng toàn thể lãnh đạo cục và 122 cán bộ, công chức, viên chức.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và phương hướng  nhiệm vụ công tác năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018, tổng hợp giải trình ý kiến tại hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2017 và báo cáo tình hình tài chính của Công đoàn Cục năm 2018.

Cũng tại hội nghị đại diện các tổ công đoàn, cá nhân đã tham gia góp ý 11 nhóm ý kiến xoay quanh vấn đề phối hợp trong công tác chuyên môn, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, điều kiện cơ sở vật chất làm việc….; 11 nhóm ý kiến đã được ông Hoàng Xuân Nam, Phó cục trưởng, Chủ tịch công đoàn giải đáp tại hội nghị.

Trong giai đoạn 2016 đến 2020, Cục Tin học và Thống kê tài chính cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đã tập trung triển khai nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành, của Bộ Tài chính giao. Để ghi nhận những đóng góp của các cán bộ tin học ngành Tài chính nói chung và các cán bộ của Cục Tin học và Thống kê tài chính nói riêng, Chính phủ, Bộ Tài chính đã có quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, ông Trần Trọng Hải, Chánh văn phòng đã công bố các quyết định khen thưởng, cụ thể: Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Hoàng Xuân Nam, Phó cục trưởng, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 22/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ); tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính năm 2017 cho 04 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành Tài chính từ năm 2015-2017 (Quyết định số 1190/QĐ-BTC ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2017” cho  tập thể Cục và 06 tập thể thuộc và trực thuộc Cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tài chính – ngân sách năm 2017 (Quyết định số 1189/QĐ-BTC ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 04 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính – ngân sách từ năm 2016-2017 (Quyết định số 1310/QĐ-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

 

 

 

Năm 2019, Cục Tin học và Thống kê tài chính đề ra mục tiêu thi đua thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019, phấn đấu đạt chỉ tiêu: hoàn thành 100% các nội dung công việc được giao với chất lượng cao, tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 95% dự toán được giao, tỷ lệ tiết kiệm đạt trên 5%. Xây dựng Chi bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch vững mạnh; nâng cao quản lý nhà nước. Tăng cường hoạt động cải cách hành chính gắn với ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí hoạt động; tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính cho rằng, để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung thi đua năm 2019, tập thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính cần tiếp tục triển khai một số biện pháp sau đây: Một là, Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch hành động của Bộ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ,  tập trung nguồn lực xây dựng các cơ chế chính sách, tăng cường vai trò quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, thống kê nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất và khả thi trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thống kê tài chính.

Hai là, Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở chương trình công tác được duyệt, cụ thể hóa nhiệm vụ của đơn vị; triển khai tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do Bộ và Cục phát động.

Ba là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới của đơn vị để giới thiệu, biểu dương, báo cáo Cục để trình Bộ tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của ngành.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Cục, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 

Kim Liên