Tổng cục Thuế: Hơn 32.000 tỷ đồng nợ thuế khó có khả năng thu hồi

 

Tổng số tiền nợ thuế tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, trong đó nợ thuế không có khả năng thu hồi lên đến hơn 32.000 tỷ đồng.

 

Ngày 10/1, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết tính đến hết năm 2018, tổng số thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 1.146.933 tỷ đồng, vượt 7,2% dự toán và tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017.

Trong đó thu từ dầu thô đạt trên 66.000 tỷ đồng và bằng 184% dự toán, tăng 33% so với thực hiện năm 2017. Thu nội địa đạt 1.080.885 tỷ đồng, bằng 105% dự toán. Về tổng thể, hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh, trong đó có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán, 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao trên 15%.

 
nop thue
 
Số nợ thuế đã thu hồi được là hơn 32.000 tỷ đồng. (Ảnh: vinhphuc.gov.vn)
 

Tính đến hết năm, cơ quan thuế các cấp cũng đã thực hiện tổng cộng hơn 90.000 cuộc thanh, kiểm tra, bằng 100,8% kế hoạch. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 17.302 tỷ đồng, giảm khấu trừ gần 2.000 tỷ đồng, giảm lỗ trên 34.400 tỷ đồng. Số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.286 tỷ đồng, đạt 71% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, số liệu mới nhất từ Tổng cục Thuế cho biết tổng số tiền nợ thuế tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, trong đó tiền nợ thuế có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (5,7%) so với thời điểm 31/12/2017; nợ không có khả năng thu hồi vẫn lên đến trên 32.000 tỷ đồng, không có nhiều thay đổi so với hồi giữa năm 2018.

Đặc biệt, các đơn vị trong ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 77% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày từ thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là trên 10.000 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Tổng cục thuế được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 1.168.100 tỷ đồng. Cơ quan này lên kế hoạch hoàn thành vượt 5% chỉ tiêu thu ngân sách được giao đồng thời sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra tối thiểu 19% số doanh nghiệp đang hoạt động trong năm 2019 để giảm tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách.

 

 

Tú Mỹ