Để tồn tại, doanh nghiệp không chỉ cần tối ưu chi phí mà còn cần đảm bảo nguồn nhân lực để vận hành. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp cần tạo ra giá trị bình đẳng và công bằng cho người lao động.

Thế giới đang vận hành trong thời đại biến đổi mạnh mẽ, những thách thức kinh tế ngày càng trở nên phức tạp hơn bao giờ. Điều này buộc các doanh nghiệp phải đối mặt với những khó khăn đáng kể, từ biến đổi công nghiệp đến biến đổi khí hậu, sự thay đổi nhanh chóng trong cách làm việc và kinh doanh với sự hiện diện những công nghệ mới như trí tuệ nhận tạo hay dữ liệu lớn.

Trong bối cảnh đó, văn hóa đa dạng, công bằng và bao trùm có vai trò then chốt trong việc giúp doanh nghiệp vượt qua những “cơn sóng” này và xây dựng một tương lai bền vững hơn.

Nhận định này được bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) nhấn mạnh tại diễn đàn mới đây của VBCWE.

Văn hóa đa dạng, bình đẳng và bao trùm (D,E&I) được đánh giá là một sự thật tất yếu và là mục tiêu mà nhiều doanh nghiệp theo đuổi trên hành trình phát triển bền vững.

D,E&I chính là thành tố quan trọng gắn với yếu tố S – social trong ESG (Môi trường – xã hội – quản trị), mà ở đó, doanh nghiệp xây dựng môi trường bình đẳng cho người lao động.

Môi trường này giúp họ tự hào, tự tin và được là chính mình, không phân biệt tính giới, hoàn cảnh gia đình, không phân biệt xuất phát điểm của mỗi người.

Bà Thanh nhấn mạnh, việc gắn kết đa dạng, bình đẳng và bao trùm trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích.

Về khía cạnh kinh tế, D,E&I giúp nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường mới, hỗ trợ cải thiện năng lực quản trị doanh nghiệp, cũng như giúp thu hút và giữ chân nhân tài tốt hơn. Tất cả góp phần tạo ra lợi nhuận trong dài hạn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, D,E&I cũng tạo ra lợi thế thu hút nguồn vốn đầu tư tốt hơn cho doanh nghiệp trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc thực hiện ESG tại doanh nghiệp.

Về khía cạnh môi trường, doanh nghiệp có đặc tính D,E&I cao thường có nhiều ý tưởng đổi mới, sáng tạo hơn, cũng như có tính linh hoạt cao hơn.

Điều này giúp doanh nghiệp có thể vận hành thông minh hơn, linh hoạt hơn, với nhiều giải pháp mới để giảm thiểu dấu chân carbon từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu hiệu quả hơn.

Về khía cạnh xã hội, doanh nghiệp có văn hóa đa dạng, hòa nhập trao quyền cho nhân viên, đặt con người vào trung tâm của mọi chiến lược và quyết định, từ đó đưa ra những quyết định hợp lí và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, trong thời đại số hóa ngày nay, yếu tố đa dạng, bình đẳng, bao trùm càng có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Huỳnh Bửu Quang, Tổng giám đốc Deutsche Bank Việt Nam, cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế chung gặp nhiều khó khăn và thách thức, văn hóa đa dạng, công bằng và hòa nhập trở nên đặc biệt quan trọng.

Để tồn tại, bên cạnh việc tối ưu chi phí, doanh nghiệp cần đảm bảo nguồn nhân lực để vận hành bộ máy vốn đang đứng trước nhiều nguy cơ, cũng như thúc đẩy sự sáng tạo và ý tưởng mới để tiếp tục hoạt động hiệu quả.

Đó chính là lúc doanh nghiệp cần tạo ra môi trường mở, chào đón sự đa dạng, và tạo sự linh hoạt để thích nghi với thay đổi.

Khuyến nghị thực hành D,E&I cho doanh nghiệp

Bà Thanh lưu ý, một doanh nghiệp cần thực hành đa dạng và bao trùm ở cả trong nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp.

Trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp, D,E&I thể hiện ở tính bình đẳng, trao quyền cho nhân viên, tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hóa, lối tư duy.

Cùng với đó, khuyến khích tính đổi mới, sáng tạo, đặt con người vào trung tâm của mọi chiến lược và quyết định.

Những doanh nghiệp có văn hóa D,E&I cũng cho thấy sức chống chịu, phục hồi sau khủng hoảng nhanh hơn các doanh nghiệp khác.

Ở phạm vi ngoài doanh nghiệp, tính bao trùm trong mô hình kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện khi doanh nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội; thúc đẩy sự tham gia của các nhóm liên quan như đối tác, nhà cung ứng, khách hàng, đặc biệt là các nhóm yếu thế; từ đó giúp giải quyết các thách thức trong xã hội, cải thiện đời sống cộng đồng.

Ở phía doanh nghiệp, bà Huỳnh Thị Xuân Liên, Thành viên HĐQT của CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) cho rằng, để xây dựng môi trường văn hóa đa dạng và hòa nhập, doanh nghiệp cần dựa vào sự khác biệt và tôn trọng mỗi cá nhân về quan điểm, kinh nghiệm và nền văn hóa.

Doanh nghiệp cũng đảm bảo rằng mọi cá nhân đều có cơ hội công bằng để thể hiện tiềm năng của mình và được đối xử tương đương, tạo môi trường làm việc mà mọi người cảm thấy được chào đón, kết nối và gắn kết với nhau.

Báo cáo mới đây của Agoda về môi trường làm việc lưu ý rằng, sự công khai minh bạch về cơ hội phát triển, môi trường làm việc linh hoạt và khả năng tiếp cận các cơ hội là ba yếu tố cấp thiết nhất mà các công ty cần áp dụng để tạo ra môi trường làm việc đa dạng về giới tính hơn.

Những yếu tố này được đánh giá cao hơn cả nhu cầu trả lương không phân biệt giới tính và sự hỗ trợ nuôi dạy con nhỏ.

Bà Eliana Carmel, Giám đốc nhân sự tại Agoda, khuyến nghị rằng, điều quan trọng nhất là phải tạo ra được văn hóa khiến mọi người cảm thấy được tôn trọng về mặt xã hội lẫn nghề nghiệp.

Trong đó, như khảo sát đã chỉ rõ, sự công bằng về cơ hội phát triển, bao gồm khả năng thấy được những cơ hội sẵn có và khả năng tiếp cận các công cụ, chương trình đào tạo là các yếu tố được quan tâm.

Các tổ chức và doanh nghiệp muốn tuyển dụng được nhân sự chất lượng cần phải đưa ra cho họ lộ trình nghề nghiệp, mục tiêu rõ ràng cũng như cho thấy đường hướng phát triển của doanh nghiệp như thế nào.

Kiều Mai – TheLEADER